این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت و نمایه سازی کلیه مقالات پذیرش شده نهایی در کنسرسیوم محتوای ملی و پایگاه علمی Civilica
بر اساس گزارش دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، در راستای ارج نهادن به تلاشهای علمی پژوهشگران و نیاز به ثبت دستاوردهای علمی ایشان؛ کلیه مقالات پذیرش شده نهایی کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، در پایگاه علمی Civilica و کنسرسیوم محتوای ملی ثبت و نمایه خواهند شد و قابلیت دسترسی تمام متن به مقالات پس از برگزاری رویداد برای پژوهشگران و علاقمندان دیگر میسر میگردد.
لینک کنفرانس......back2016-12-24Voting is11 time