این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سه شنبه بیست و یکم دی ماه دبیرخانه کنفرانس بمناسبت رحلت ایت الله هاشمی فعال نمیباشد
ضمن عرض تسلیت به مناسب رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، به اطلع میرساند دبیرخانه کنفرانس به اهتمام و احترام پاسداشت مقام ایشان، همزمان با دیگر ادارات و نهادهای کشور در روز سه شنبه 21 دی تعطیل است. پژوهشگران محترم در روزهای تعطیل رسمی از طریق ارسال ایمیل به آدرس ایمیل کنفرانس میتوانند موارد لازم و ضروری را مطرح و مکاتبه کنند. info@MSAconf.ir

 

back2017-01-09Voting is0 time