این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال مرسوله های پستی فراخوان اول در تاریخ 1 و 16 اسفند
به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده قبلی، مرسولات پستی مربوط به فراخوان اول در تاریخ یکم اسفند و مرسوله های فراخوان دوم در تاریخ شانزدهم اسفند تحویل اداره پست شده و از طریق پست پیشتاز خدمت پژوهشگران ارسال گردید.


 

back2017-02-19Voting is5 time