اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

10 اسفند 
آخرین مهلت ثبت و ویرایش مقالاتفراخوان دوم و بازه زمانی تمدید کنفرانس:
(مقالاتی که در تاریخ فراخوان اول تایید پرداخت و یا ارسال نشده باشند )
مهلت ویرایش و  ارسال مقاله:
 10 اسفند 1395

مهلت تایید ثبت نام و پرداخت هزینه:
28 بهمن الی 13 اسفند1395
(به دلیل
عدم تمدید مهلت پرداخت و مشکلات احتمالی و شلوغی درگاه های بانکی در پایان سال ؛ توصیه میشود تایید پرداخت را به روزهای پایانی موکول نفرمایید)

زمان ارسال گواهی ها از طریق پست:
15 و 16 اسفند 1395


فراخوان اول:
آخرین مهلت ویرایش و ارسال مقاله:
25 بهمن 1395

آخرین مهلت تایید ثبت نام و پرداخت هزینه:
28 بهمن 1395
(تا قبل از پایان ساعت اداری - 14)
زمان ارسال گواهی ها از طریق پست:
یکم و دوم اسفند 1395
(مقالات تایید پرداخت شده تا پایان روز اداری 28 بهمن)
(ارسال گردید)

لازم به ذکر است مقالاتی در بازه زمانی فراخوان اول ارسال و پذیرش شده لیکن پژوهشگران تا پایان روز 27 بهمن تایید پرداخت و ثبت نام نکرده باشند، در صورت پرداخت در بازه زمانی فراخوان دوم یعنی 28 بهمن تا 13 اسفند؛ گواهی ایشان نیز همراه با دیگر مقالات ارسالی و تایید پرداخت شده در فراخوان دوم، در تاریخ15 و 16 اسفند از طریق پست ارسال خواهد شد.

اعلام نتایج داوری مقالات:
2 الی 5 روز پس از ارسال مقاله

برگزاری رویداد:
15 اسفند 1395