اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
Home > هزینه های ثبت نام
.: هزینه های ثبت نام

هزینه خدمات همایش

ردیف

خدمات همایش

هزینه (تومان)

1

گواهی مقاله اول (غیرحضوری)

ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی - ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان-  ارسال رایگان

120000

2

گواهی مقاله دوم (غیرحضوری)

ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی - ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان-  ارسال رایگان

110000

3

گواهی مقاله سوم به بعد (غیرحضوری)

ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی - ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان-  ارسال رایگان

100000

4

دریافت گواهی هر کارگاه (هر نفر)

ارائه گواهی لاتین کارگاه انتخابی برای نویسنده مورد نظر

30000

5

دریافت گواهی هر دو کارگاه به تعداد نویسندگان

ارائه گواهی هر دو کارگاه آموزشی به تعداد نویسندگان

100000

6

شرکت بصورت حضوری (با مقاله)

ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی - ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان-  حضور یک نفر از نویسندگان در رویداد- ارائه گواهی کارگاه ها برای نویسنده مسئول- خدمات پذیرایی و پکیج کنفرانس

250000

7

شرکت بصورت حضوری (بدون مقاله)

حضور در کنفرانس و کارگاه ها- ارائه گواهی کارگاه ها- خدمات پذیرایی و پکیج کنفرانس

280000


نکات مهم:

1.      خدمات مقاله برای شرکت کنندگان غیر حضوری شامل ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی و ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان میباشد.

2.      خدمات مقاله برای شرکت کنندگان حضوری شامل ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی، ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان، ارائه گواهی کارگاه برای نویسنده مسئول، حضور یک نفر از نویسندگان در رویداد، خدمات پذیرایی و پکیج کنفرانس میباشد.

3.      هزینه پست گواهی برای شرکت کنندگان غیرحضوری بصورت رایگان می‎باشد.

4.      گواهی پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان ارائه خواهد شد و نیازی به پرداخت مجدد برای دیگر نویسندگان همراه در مقاله نیست.

5.      مقالات دوم و سوم به بعد در هر پنل کاربری، در صورت تکراری بودن نویسندگان میتوانند از تخفیف استفاده کنند و یادآور میشود تمامی گواهی ها برای نویسنده مسئول پنل کاربری ارسال میشود، لذا در صورتیکه یک فرد به نمایندگی از چندین فرد با مقاله و نویسندگان متفاوت قصد ثبت و ارسال مقاله دارد، میبایست برای هر مقاله یک پنل جداگانه ایجاد کند.

6.      گواهی کارگاه یک خدمت جدا از خدمات مقاله است، لذا هر یک از نویسندگان در صورت تمایل میتوانند این خدمت در بطور جداگانه درخواست و ثبت کنند و گواهی کارگاه نیز بهره مند شوند.

7.      ثبت نام اولیه در همایش و داوری مقالات بصورت کاملا رایگان میباشد، لذا قبل تایید نتایج داوری و پذیرش مقالات، نیازی به واریز وجه نیست.

8.      جهت پرداخت هزینه از طریق پنل کاربری میتوان بصورت آنلاین هزینه خدمات همایش را پرداخت کرد.

 

9.      مبنای تایید ثبت نام و دریافت خدمات و گواهی ها، پرداخت هزینه خدمات همایش است، لذا عدم ثبت و پرداخت به منزله انصراف از دریافت خدمات است.

روش های پرداخت:
ا- پرداخت آنلاین از طریق پنل کاربری
2- بارگذاری فیش بانکی از طریق پنل کاربری اطلاعات پرداخت (کارت به کارت):

6104337978070769
بانک ملت نزد شعبه دانشگاه تهران

لطفا تصویر فیش پرداختی را در پنل کاربری در قسمت پرداخت آنلاین بارگذاری بفرمایید