این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
Home > هزینه های ثبت نام
.: هزینه های ثبت نام

هزینه خدمات همایش

ردیف

خدمات همایش

هزینه (تومان)

1

گواهی مقاله اول

ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی - ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان-  ارسال رایگان

120000

2

گواهی مقاله دوم 

ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی - ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان-  ارسال رایگان

110000

3

گواهی مقاله سوم به بعد 

ثبت مقاله در پایگاه های علمی و کنسرسیوم محتوای ملی - ارائه گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان-  ارسال رایگان

100000

 

     


نکات مهم:

      هزینه پست برای شرکت کنندگان بصورت رایگان می‎باشد.

    گواهی پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان ارائه خواهد شد و نیازی به پرداخت مجدد برای دیگر نویسندگان همراه در مقاله نیست.

    مقالات دوم و سوم به بعد در هر پنل کاربری، در صورت تکراری بودن نویسندگان میتوانند از تخفیف استفاده کنند و یادآور میشود تمامی گواهی ها برای نویسنده مسئول پنل کاربری ارسال میشود، لذا در صورتیکه یک فرد به نمایندگی از چندین فرد با مقاله و نویسندگان متفاوت قصد ثبت و ارسال مقاله دارد، میبایست برای هر مقاله یک پنل جداگانه ایجاد کند.

      ثبت نام اولیه در همایش و داوری مقالات بصورت کاملا رایگان میباشد، لذا قبل تایید نتایج داوری و پذیرش مقالات، نیازی به واریز وجه نیست.