این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
 
 اخبار کنفرانس را در کانال اینفومدیر پیگیری بفرمایید
infomodir@
https://telegram.me/infomodir
Home > درباره همایش
.: درباره همایش

 کنفرانس بین المللی جامع علوم مدیریت و حسابداری با رسالت ترویج دانش مدیریت در کشور به دنبال ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در این حوزه گسترده و نوین مدیریتی است. 
در این گردهمایی با رویکردی دانش محور و با هدف توسعه و بالندگی سازمانی،تلاش میشود  آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان، اساتید و نخبگان این حوزه ارائه و به اشتراک گذاشته شود
International Conference on Management Science & Accounting