اخبار کنفرانس را در کانال اینومدیر پیگیری بفرمایید
https://telegram.me/infomodir
 
 
 
رویدادهای گذشته
همایش مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
د
انشگاه شهید بهشتی
 
رویدادهای گذشته
کنفرانس بازاریابی، تبلیغات و فروش
دانشگاه تهران
Home > تماس با ما
.: تماس با ما

وب سایت کنفرانس:
MSAconf.ir

ایمیل دبیرخانه:
info@MSAconf.ir

تلفن تماس:
02188379347

پشتیبانی:
09393942268

آدرس دبیرخانه اجرائی:
تهران -  شهرک غرب - بلوار دادمان - کوچه میلاد - پلاک 2
 
ساعت تماس:
شنبه تا چهارشنبه:
9 -17
پنجشنبه
9 -13